Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Black Meadow

Area=20ha

Černá louka byla vždy nedefinovaným prázdnem středu města - nejprve zátopovou zónou, pak horou vytěžené hlušiny a nakonec výstavištěm, jehož ostatky jsou trýznivým dokladem konce průmyslových trhů. Dnes leží v klíčové pozici mezi historickým jádrem, půvabnou krajinou Slezské Ostravy a vznikající Karolínou.

Městské jádro, dvě ulice kolem částečně obnaženého náměstí, nedává rozpoznat 300-tisícové město. Vesnická krajina s hradem na slezském břehu svou roztroušenou zástavbou tvoří dokonalý protiklad centru města.
Solitér hradu zůstal násilně odříznut od řeky i města dálničním viaduktem, i přesto se pomalu probouzí ke kulturnímu životu.

Jak využít těchto různorodých vlivů a vytvořit ucelenou vizi pro Ostravu - město kultury 2015 a její budoucnost?

Možná by bylo politicky korektní obhajovat Černou louku jako romantický park, který vsazením kulturních staveb náhle ožije. Je ale naivní se domnívat, že jen tímto krokem zastavíme odliv lidí z centra na periferie a mimo území města. Jsme přesvědčeni, že fungující město se musí vyvinout i z toho, co tvoří jeho základní ingredienci - z bydlení. Navrhujeme téměř 130 tis.m2 nových bytových ploch.

Z potřeby jejich sdružení v kompaktní urbální celek doplňujeme centrum města ortogonální uliční sítí. Matrice o velikosti pole 75x75m dokáže pojmout jak existující stavby, tak nový program. Spolu s novým nábřežím umožňuje znovu přijmout řeku jako významnou součást města.

Veřejný prostor formujeme na spojnici mezi Masarykovým náměstím a Slezkoostravským hradem. Pruh přírody v městské zástavbě na levém břehu se za řekou změní v ostrov urbanity (hrad) v moři zeleně. Vznikne emblém vztahu dvou protikladů, juxtapozice. Jako vize pro Ostravu budoucnosti, město, které dokáže obývat oba břehy.

BY:Kolmo: Lenka Hejlová, Martin Hejl, Ondřej Tichý; Petra Hlaváčková