Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Radnice7

Obvyklý obraz radnice v českých zemích je uzavřený úřad segregovaný na teritorium obsluhujících a obsluhovaných.
Na jedné straně je městská správa uvězněná v labyrintu byrokratických kabinetů a na straně druhé občané čekající v prostorech monumentálních chodeb, ze kterých jsou voláni do “šedé zóny” nepatrných zákoutí k podstatě existence radnice interakci mezi správci a obyvateli.Co když uchopíme tento nepojmenovaný šedý prostor a vytvoříme z něj veřejnou krajinu, kterou budou oba světy obývat?

BY: Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Dalibor Staněk, 2016