Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Národní Muzeum 20.století

Koncept
jak umístit expozici českého 20. století do komplikovaných prostor sálu Federálního shromáždění?
Zachováváme maximálně charakter Pragerova interiéru, vracíme původní koberec a odpočinkové sezení na balkoně. Expoziční mobiliář jsou dva vložené objekty. Politická stěna na galerii nechává prostor pro relaxaci, může být doplněna multimediální prezentací na tabletech. Objem expozice Společnost koncentruje výstavu ve středu sálu, ustupuje od stěn a uvolňuje místo pro vyprávění o veřejném prostoru, který využívá krásný výhled směrem k Václavskému náměstí na jedné straně a stíněný prostor vhodný pro projekce na straně druhé. Vzniká tak příjemná cirkulace po obvodu. Těleso expozice Společnost je členěno jako prostorová mozaika pěti bytů, pěti poloveřejných prostor a dětských zón. Dětské zóny budou naplněny dobovými hrami a hračkami. Toto uspořádaní umožňuje expozici procházet lineárně, ale i využít prostupů do veřejného prostoru a vrátit se jinudy. Proporce i počet jednotlivých polí mozaiky lze upravit podle množství a rozsahu témat a velikosti jednotlivých exponátů.
Do mozaiky vkládáme skleněné dělící plochy, které v každém prostoru podle potřeby kurátorů oddělují artefakty, které nevyžadují zvláštní ochranu (například fragmenty interiérů bytů) od těch, které ji potřebují
(listiny, sochy, plakáty, atp). Strop vytváří intimitu a správnou výšku v prostorách bytů, ale je prořezán a v místech poloveřejných prostor a dětských zón umožňuje vizuální propojení s expozicí na galerii

BY: Martin Hejl, Lenka Hejlová, Pavel Uličný, Petr Láska, Jakub Plachý 2018|-02