Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Memory of Nations STALIN

Expozice je navržena jako rodina tří lineárních objektů, každý specifickou formou řeší výhled. Dva objekty výhled umožňují, jeden blokuje. Západní objekt expozice Svědectví poskytuje panoramatický pohled pro skupinu návštěvníků hledících jedním směrem. Východní objekt expozice Obrazy omezenému počtu vybraných nastaví 270° zorný úhel. Nakonec objekt centrální Zdi zamezí výhled velkému davu úplně. Všechny tři objekty jsou artikulovány jako abstraktní tělesa, jejich konstrukce jsou skryté, aby nekonkurovaly sloupové síni památníku nebo inženýrskému jehlanu Metronomu. Všechny tři objekty pracují s extrémními rozměry a pocity stísněnosti a nepohodlí evokujícími v abstraktní formě minimální prostory koncentračních táborů a vězeňských samotek.

BY:Kolmo, Loom on the Moon, Pink, Superlative - Post bellum