Please note that email addresses on this site are protected to avoid abuse by spammers. You will need a JavaScript-enabled browser to see the email addresses.

Národní muzeum Chodba

Koridor času
Koridor je surová betonová schránka sloužící ke spojení míst, přenosu informací i organizaci lidí. Odlitek volného podzemního objemu mezi infrastrukturou města. Vkládáme do něj tři tělesa o délce 56 metrů, která vytvářejí prostor pro přenos časem.
Václavské náměstí. Klíčový veřejný prostor v České republice. Dějiště nejdůležitějších událostí. Křižovatka dějin tohoto národa. Představujeme příběh dějin na půdoryse jednoho století a příběh vývoje architektury na dvou 720 metrů dlouhých fasádách náměstí.